Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΕΦ ΑΕΣ ΝΗΛΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο μηχανολογικου εξοπλισμού παραγωγών του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΕΣ ΝΗΛΕΑ Καν (ΕΕ) 611/14 & 615/14.

Δείτε αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://nileasoliveoil.gr/

Τα αποτελέσματα των προσκλήσεων τα βλέπετε εδώ www.nileasoliveoil.gr