Πρόσκληση στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ Πελοποννήσου για αναβάθµιση των δικτύων ύδρευσης σε τέσσερις περιοχές της Περιφέρειας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα πρόσκληση, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027, αντικείμενο της οποίας είναι η αναβάθµιση των δικτύων ύδρευσης σε τέσσερις περιοχές της Περιφέρειας, µε εφαρµογή συστηµάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδροµέτρων και ο περιορισµός των διαρροών.

Η πρόσκληση, προϋπολογισμού 5.700.000 ευρώ, αφορά ειδικότερα στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστηµάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών και ελέγχου ποιότητας των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και συγκεκριμένα:

– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου –

τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων της πόλης του Ξυλοκάστρου

– Σύστημα τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού, ελέγχου διαρροών και ποιότητας

των δικτύων ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα του Δήμου Τρίπολης

– Τηλεμετρία, τηλεέλεγχος και εξοικονόμηση ενέργειας και αυτοματισμού

στα σημεία δεξαμενών και γεωτρήσεων του Συνδέσμου Μεθυδρίου

– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου –

τηλεχειρισμού και εντοπισμού διαρροών με τη χρήση ασυρμάτων αισθητήρων του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Κιάτου.

Η υλοποίηση των πιο πάνω έργων, που “ωρίμασαν” τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, θα χρηµατοδοτηθεί από το ΠΕΠ 2021 – 2027 της Περιφέρειας