Πρόστιμα σε Δήμους για τις χωματερές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, γνωστοποιείται ότι επιβάλλονται πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε πολλούς Δήμους και Περιφέρειες, αλλά την περίοπτη θέση στον κατάλογο των προστίμων έχει η Περιφέρειά μας και οι Δήμοι της Πελοποννήσου, που έχουν εν λειτουργία χωματερές ή επαναλειτουργούν χωματερές, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί. Με το πρόστιμο επιβαρύνονται κατά 60% η Περιφέρεια και κατά 40% ο Δήμος.

Τα πρόστιμα θα εισπράττονται με αφαίρεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.