Πρόστιμα στο Δήμο Τριφυλίας από την Περιφέρεια για το έργο στα Βάλτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αυξάνονται τα πρόστιμα που έχει…στις άμεσες υποχρεώσεις του από την περιφέρεια Πελοπόννησου για παραβάσεις κανονισμών από το Δήμο Τριφυλίας. Έτσι εκτός από τα πρόστιμα για την χωματερή στο σκουπιδότοπο στην περιοχή Αλιμάκι Κυπαρισσίας, το νέο διοικητικό καταλογισμό αποφάσισε η αρμόδια υπηρεσία για αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Βάλτα Γαργαλιάνων, το οποίο μάλιστα σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση στην Διαύγεια διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, μετά το υπ’ αριθ. πρωτ. 137043/5.9.2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με συγκεκριμένη καταγγελία του κ. Αντώνη Κακκάση για την εκτέλεση αντιπλημμυρικού έργου στη θέση «Φτερόλακα» της Τ.Κ. Βάλτας ∆.Ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας (αριθ. πρωτ.4550/23.9.2016 Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας) και μια σειρά άλλων εγγράφων μεταξύ Υπηρεσιών και Αρχών, αποφάσισε:

«α) Την επιβολή προστίμου πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) στο Δήμο Τριφυλίας(ΑΦΜ: 090036367 ∆ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), ως υπεύθυνο φορέα για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στη θέση “Φτερόλακα” της Τ.Κ. Βάλτας του ∆ήμου Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας, διότι αυτό υλοποιήθηκε χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση του Ν. 4014/2011 και της Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε, Υ.Α. 37674/2016, σχετ. (6,7,10)). Σελ. 3 από 4

β) 1. Ο Δήμος Τριφυλίας να προβεί σε εξέταση της επάρκειας του υφιστάμενου έργου όσον αφορά στην ομαλή απορροή των υδάτων, ώστε να μη δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα.

Τη διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει με το Ν. 4042/2012». Όπως είναι επόμενο το θέμα των κυρώσεων αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο Δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας…

ΓΙΑΝ. ΜΠ.