Πρόταση για δημιουργία Δημοτικού Κοινωνικού Κομμωτηρίου στην Καλαμάτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη δημιουργία μίας ακόμα δομής με κοινωνικά χαρακτηριστικά συζήτησαν σε συνάντησή τους, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και η Πρόεδρος του Συλλόγου Κουρέων Κομμωτών Καταστηματαρχών Ν. Μεσσηνίας, Κέλλυ Φερέτου.

Πρόκειται για πρόταση του Δημάρχου για τη δημιουργία δομής Δημοτικού Κομμωτηρίου σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του εν λόγω κλάδου, προς εξυπηρέτηση συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη και σύμφωνα με κριτήρια που θα τεθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας.

Στην πρόταση θετικά ανταποκρίθηκε η Πρόεδρος του Συλλόγου, σημειώνοντας ότι τη λειτουργία της εν λόγω δομής, όταν ολοκληρωθεί και εξοπλιστεί θα αναλάβουν εθελοντικά επαγγελματίες – μέλη του Συλλόγου Κουρέων Κομμωτών.