Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου: Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για πυρόπληκτους στα ΚΕΔΑΣΥ Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, σε κάθε Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, λειτουργεί Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης, από τις 8:00 έως τις 14:00 κάθε εργάσιμης μέρας, στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται πυρόπληκτοι γονείς, κηδεμόνες, μαθητές/τριες (εφόσον είναι ενήλικοι) και εκπαιδευτικοί για να αναζητήσουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Επιπλέον, οι γονείς, οι κηδεμόνες, οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της περιοχής τους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. θα λαμβάνει τα μηνύματα και θα επικοινωνεί με τον/την αποστολέα ώστε να παράσχει την κατάλληλη υποστήριξη αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (π.χ. email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

Σε κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. θα τηρείται, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης, Βιβλίο Καταγραφής όλων των επικοινωνιών χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία των γονέων, κηδεμόνων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, που θα προσφεύγουν για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Αναλυτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και το τηλέφωνο κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου http://pelop.pde.sch.gr

Συγκεκριμένα:

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.                  ΤΗΛΕΦΩΝΟ                        EMAIL
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ      2752096065           mail@kesy.arg.sch.gr
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ        2710221575           mail@kesy.ark.sch.gr
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ      2741074754           mail@kesy.kor.sch.gr
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ       2731363380           mail@kesy.lak.sch.gr
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     2721361228           mail@kesy.mes.sch.gr