Π.Ε. Μεσσηνίας: Επιμόρφωση υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος ΙΡΙΔΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα πλαίσια προετοιμασίας της εφαρμογής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου του πληροφοριακού προγράμματος διακίνησης δημοσίων εγγράφων, ΙΡΙΔΑ, πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των προϊσταμένων και διευθυντών στην ΠΕ Μεσσηνίας. Η επιμόρφωση έγινε από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας, ενώ την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί νέα επιμόρφωση για τους υπαλλήλους της ΠΕ Μεσσηνίας.

Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι η πλήρης ενημέρωση του διοικητικού προσωπικού για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος καθώς και τους όρους ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τη διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, που παρευρέθηκε στην συνάντηση, αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του συστήματος αξιοποιώντας την τεχνολογία, στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, στον αυτοματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά «ενισχύουμε τη διοίκηση, βελτιώνουμε την ταχύτητα διακίνησης των εγγράφων, ενισχύουμε την διαφάνεια, την ασφάλεια των πληροφοριών και την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη, εξοικονομώντας παράλληλα πόρους».