Π.Ε. Μεσσηνίας: Καθαρισμοί κάτω ζώνης ΓΟΕΒ – περιοχή Μπούκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποιήθηκε την προηγούμενη βδομάδα μια μικρή εργολαβία με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου ανοικτό δίκτυο Α΄Ζώνης», προϋπολογισμού 50.000 €, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για επεμβάσεις σε επιλεγμένες από τον ΓΟΕΒ θέσεις που διευκολύνουν τις πρώιμες καλλιέργειες. Το έργο παρεμβαίνει στις αποστραγγιστικές τάφρους της κάτω ζώνης του ΓΟΕΒ με εργασίες καθαρισμού στην τάφρο 10Τ (περιοχή Μπούκας) και στην 2Τ (τάφρος Μάλτα) όπου οι εργασίες ξεκίνησαν από τη θάλασσα και θα ολοκληρωθούν στις περιοχές Μαυροματίου και Πιπερίτσας. Οι επόμενες εργασίες του έργου θα υλοποιηθούν στις περιοχές Μακαρία, Άριος και Μικρομάνης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στάθης Αναστασόπουλος επισκέφθηκε το έργο, το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, παρακολούθησε τις εργασίες καθαρισμών στα πατατοχώραφα της Μπούκας και δήλωσε ότι: «οι παρεμβάσεις αυτές παίζουν καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην αποστράγγιση αλλά και στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής».