Π.Ε. Μεσσηνίας: Καθαρισμοί στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμών επαρχιακών οδών και ρεμάτων καθώς και δικτύων (οδικού, αρδευτικού, αποστραγγιστικού) του ΓΟΕΒ Παμίσου από τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμών στην άνω ζώνη ΓΟΕΒ Παμίσου, στην Τ.Κ. Βαλύρας και Πλατύ και τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα συνεχιστούν στην Τ.Κ. Λάμπαινας και Αριστοδήμειου. Με χρήση καταστροφέα,Grader, φορτωτή και φορτηγού πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού από βάτα και καλάμια σχεδόν αδιάβατων δρόμων, επιπλέον έγινε απομάκρυνση υλικών που είχαν αποτεθεί από προηγούμενο καθαρισμό των στραγγιστικών δικτύων τάφρων και περιόριζαν το εύρος των δρόμων.

Όσον αφορά το συνεργείο καθαρισμού τάφρων και πρανών του επαρχιακού δικτύου, αυτό εργάζεται στην 7 η επαρχιακή, στις κοινότητες της Άνω Ορεινής Μεσσηνίας μέχρι και το μνημείο του Επικούρειου Απόλλωνα.

Τέλος συνεργείο από εργατικό προσωπικό, Grader και jcb ξεκίνησε τις εργασίες καθαρισμού της 4 ης επαρχιακής οδού από Θουρία προς Πολιανή.