Π.Ε. Μεσσηνίας: Καθαρισμοί τάφρων και διωρύγων του ΓΟΕΒ Παμίσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΠΕ Μεσσηνίας συνεχίζει με τα μηχανήματα που διαθέτει τους καθαρισμούς αποστραγγιστικών τάφρων και διωρύγων στο δίκτυο του ΓΟΕΒ Παμίσου. Ειδικότερα με χρήση του εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB, έχει υλοποιήσει καθαρισμό αποστραγγιστικής τάφρου στη Σπερχογεία και καθαρισμό της ορθογωνικής τάφρου, ανατολικά του Παμίσου, από την γέφυρα και με κατεύθυνση νότια έως τη θάλασσα. Επίσης πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της διώρυγας 4Δ στη Μικρομάνη και τμήμα της ορθογωνικής τάφρου, μήκους 200 μέτρων, στο ύψος σύνδεσής της με τον ποταμό Άρι.

Παράλληλα, με την περιστρεφόμενη τσάπα, έχουν γίνει  παρεμβάσεις απομάκρυνσης των υλικών καθαρισμού  αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Αρφαρών. Επιπλέον έχει γίνει και ο καθαρισμός του καναλιού που παροχετεύει το νερό του Παμίσου στο αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης και η εργολαβία του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.200.000 €. Ειδικότερα η εργολαβία έχει υλοποιήσει παρεμβάσεις στη διώρυγα 3Δ με εργασίες επισκευής τμημάτων σκυροδέματος καθώς και στην ορθογωνική τάφρο για μήκος 2 περίπου χλμ., με εργασίες καθαρισμού. Όσον αφορά τον καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων έχουν υλοποιηθεί εργασίες στην περιοχή της Μακαρίας, στη Σπερχογεία και στην Πιπερίτσα. Παράλληλα γίνονται εργασίες και στο οδικό δίκτυο του ΓΟΕΒ, ειδικότερα από τη θέση πόρτες έως τη θάλασσα και από Λυγδού έως διώρυγα 6Δ (θέση διασταύρωση προς Μακαρία), με κυριότερες εργασίες την απομάκρυνση των συσσωρευμένων υλικών και την διαμόρφωση του οδοστρώματος για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Τέλος έχει δοθεί εντολή άμεσα για καθαρισμούς στη τάφρο Λυγδού, από το αεροδρόμιο μέχρι το τέλος της τάφρου, ενώ ακολουθούν καθαρισμοί στις τάφρους Μουτελάκη και Κασκούτη.