Π.Ε. Μεσσηνίας: Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα εξόδου στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος η ασφαλτόστρωση στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (νέα είσοδος Καλαμάτας), με εργολαβία της Περιφερειακής Ενότητας. Συγκεκριμένα μετά και την αποπεράτωση των εργασιών αντικατάστασης τμήματος αγωγού ύδρευσης για μήκος 200 μέτρων, στην αρχή του ρεύματος εξόδου, από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, ολοκληρώθηκε και η τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, από οδό Αρτέμιδος έως φανάρια Διασποράς.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την εξασφάλιση της ομαλής απορροής των ομβρίων της οδού καθώς και την προσαρμογή της ασφαλτόστρωσης με τα υπάρχοντα  φρεάτια.

Το έργο εκτελέστηκε στα πλαίσια της εργολαβίας προϋπολογισμού 1.000.0000 ευρώ και τίτλο: «Συντήρηση-Βελτίωση-Αναβάθμιση ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. Μεσσηνίας (τμήμα Καλαμάτα-Ασπρόχωμα-Μεσσήνη-Πύλος)», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Στόχος παραμένει πάντα η βελτίωση του επιπέδου οδικής  ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας.