Π.Ε. Μεσσηνίας: Συνάντηση για αρδευτικά θέματα της Κοινότητας Βρυσών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Στάθης Αναστασόπουλος, πραγματοποίησε σύσκεψη εργασίας, την Τρίτη 18 Μαΐου, στα γραφεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας για αρδευτικά ζητήματα της Κοινότητας Βρυσών του Δήμου Τριφυλίας. Συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κοινότητας    κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του αρδευτικού δικτύου κ. Ιωάννης Θεοδωρόπουλος καθώς και τα μέλη της επιτροπής. Από πλευράς υπηρεσιακών στελεχών, στη συνάντηση ήταν ο προϊστάμενος ΔΑΟΚ Τριφυλίας κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος και ο κ. Κυριάκος Μπεχράκης, της Δ/ντης Τεχνικών Έργων.

Τα ζητήματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη σχετίζονται με τα προβλήματα του αρδευτικού δικτύου και ειδικότερα την επισκευή και συντήρησή του, τη δυνατότητα επέκτασής του, καθώς επίσης εξετάστηκε και η δυνατότατα μελέτης για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής προκειμένου για αξιοποιηθούν πηγαία ύδατα της περιοχής.

Έγινε εκτενής συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και πάρθηκαν αποφάσεις οι οποίες θα συντελέσουν στην επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της τοπικής κοινότητας προς όφελος της τοπικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να επισκεφθούν την περιοχή υδρογεωλόγος και πολιτικός μηχανικός, οι οποίοι θα καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου καθώς και τη δυνατότητα επέκτασής του, ενώ η ΔΑΟΚ Τριφυλίας θα αποτυπώσει την υφιστάμενη αρδευόμενη περιοχή αλλά και λοιπές προς άρδευση εκτάσεις.

Ακολούθως τα παραπάνω θα οδηγήσουν στο κατάλληλο έργο αναβάθμισης του αρδευτικού δικτύου, το οποίο σημειωτέον αρδεύει περίπου 700 στρέμματα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, που συντόνισε τη σύσκεψη, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι:

Στηρίζουμε, ως Περιφέρεια την πρωτογενή παραγωγή, μέσω της βελτίωσης- αναβάθμισης, όχι μόνο των αρδευτικών υποδομών αλλά και μέσω του προγραμματισμού της μελέτης νέων έργων, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της οικονομικής θέσης των αγροτών μας”.