Π. Ε. Μεσσηνίας: Συνάντηση για το δρόμο σύνδεσης Άνω και Κάτω Βέργας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τελευταίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της σύνδεσης Άνω και Κάτω Βέργας, συζητήθηκαν την Δευτέρα 7 Ιουνίου, σε ευρεία συνάντηση στην αίθουσα «Π. Φωτέας», μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Στάθη Αναστασόπουλου και του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου. Στη σύσκεψη, που συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης, συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Βέργας Γεώργιος Κουρεντζής, υπηρεσιακοί παράγοντες των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας και του Δήμου Καλαμάτας, μελετητές και ο ανάδοχος του έργου.

Ως γνωστόν η Περιφερειακή Ενότητα υλοποιεί το αρχικό τμήμα του έργου,προϋπολογισμού 300.000 €, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ενώ ο Δήμος Καλαμάτας έχει σε εξέλιξη το επόμενο (άνω τμήμα), το οποίο βρίσκεται σε συνέχεια με το προηγούμενο και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Συζητήθηκαν επίσης θέματα που έχουν προκύψει κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του αρχικού τμήματος και σχετίζονται με τις παρόδιες ιδιοκτησίες, για τα οποία έγινε προσπάθεια επίλυσης.

Το έργο έχει στόχο την ασφαλή σύνδεση Άνω και Κάτω Βέργας, την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, την υποστήριξη της κτηνοτροφικής και αγροτικής δραστηριότητας, την εξασφάλιση της αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, την έγκαιρη επισήμανση των πυρκαγιών καθώς και τη δημιουργία προϋποθέσεων ταχείας και αποτελεσματικής επέμβασης και τέλος την εξυπηρέτηση ορισμένων μορφών αγροτουρισμού.