Π.Ε. Μεσσηνίας: Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ., το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Στάθη Αναστασόπουλου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα «Π. Φωτέας» του Διοικητηρίου αλλά και με τηλεδιάσκεψη.

Στη συνεδρίαση, συμμετείχαν ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας κ. Χαντζής, υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΕ Μεσσηνίας των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικών Έργων, Δ/νσης Υγείας, Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπρόσωπος Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Λιμενικού και Στρατού καθώς επίσης και εκπρόσωποι των Δήμων της ΠΕ Μεσσηνίας, των Εθελοντικών Οργανώσεων και λοιπών εμπλεκομένων φορέων (ΓΟΕΒ, ΜΟΡΕΑΣ, Δ/νση Δασών).

Συζητήθηκε η ετοιμότητα των υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας, η διασφάλιση της επικοινωνίας και ο συντονισμός δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης, ετοιμότητας και καταστολής, προς αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών και ακραίων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα ο Αντιπεριφερειάρχης αφού παρουσίασε τις πραγματοποιηθείσες παρεμβάσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν πυρόπληκτες περιοχές, αναφέρθηκε σε αντίστοιχα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον υπόλοιπο νομό, καθώς και στην κατάσταση του οδικού δικτύου και των τεχνικών έργων απορροής των ομβρίων. Οι εκπρόσωποι των δήμων επεσήμαναν τεχνικά ζητήματα των περιοχών ευθύνης τους όπως έργα συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων, ζητήματα κατολισθήσεων, έργα καθαρισμού ρεμάτων κλπ.. Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών (Π.Υ., Λιμενικό, Στρατός, ΕΛ.ΑΣ) αναφέρθηκαν εκτενώς στις δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα αξιοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας στο έργο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διατυπώθηκε η ανάγκη περαιτέρω εξοπλισμού τους για τις ανάγκες εκπλήρωσης του έργου τους. Τέλος συζητήθηκε και το θέμα της αναβάθμισης του δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου καθώς και τα απαιτούμενα έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.