Π.Ε. Μεσσηνίας: Σύσκεψη για τη διαχείριση νεκρών ζώων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 24 Ιουλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Στάθη Αναστασόπουλου και στην οποία συμμετείχαν ο Δ/ντης ΔΑΟΚ Μεσσηνίας κ. Κυριάκος Σκούλικας και η προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής κ. Μαρία Κωταντούλα.

To συγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας, όπως ενημέρωσε η προϊσταμένη Κτηνιατρικής υπηρεσίας, έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2020, έχει τριετή διάρκεια και δημιουργήθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Περιφέρειες, με κύριο στόχο του την περισυλλογή των πτωμάτων από τον υφιστάμενο πληθυσμό αιγοπροβάτων και βοοειδών.

Επιπλέον το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων περιλαμβάνει και λοιπά νεκρά ζώα, τα οποία αφορούν παραγωγικά ζώα ή ζώα άγριας πανίδας που βρίσκονται σε δημόσιες εκτάσεις ή σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω πρόγραμμα δεν αφορά αδέσποτα ζώα που βρίσκονται στον αστικό ιστό ή σε δημοτικές εκτάσεις, όπου η αρμοδιότητα περισυλλογής ανήκει στους οικείους Δήμους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζώων, εντός του αστικού ιστού, στα οποία υπάρχει βάσιμη υποψία ότι ο θάνατός τους οφείλεται σε μολυσματικά αίτια και προβλέπεται η Κτηνιατρική υπηρεσία να έχει την αρμοδιότητα περισυλλογής τους. Τέλος, το εν λόγω πρόγραμμα δεν αφορά ζώα που φιλοξενούνται σε ιδιωτικά ή δημοτικά καταφύγια ούτε νεκρά υδρόβια άγρια ζώα.

Ο αντιπεριφερειάρχης ζήτησε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του κοινού ώστε το πρόγραμμα να εξελίσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν και τους όρους της σχετικής σύμβασης με το φορέα υλοποίησης.

Περαιτέρω για την ορθή λειτουργία του προγράμματος όσον αφορά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οφείλουν οι ιδιοκτήτες τους να απευθύνονται στο φορέα υλοποίησης στο τηλέφωνο 2108960100, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ όσον αφορά τις λοιπές περιπτώσεις νεκρών ζώων σε δημόσιες εκτάσεις ή οδικό δίκτυο θα πρέπει να ειδοποιείται η Κτηνιατρική υπηρεσία στα τηλέφωνα 2721366402 και 2721366404 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε, ότι οφείλουμε όλοι να αποτρέψουμε το φαινόμενο ύπαρξης νεκρών ζώων στο οδικό μας δίκτυο, κάνοντας παράλληλα έκκληση να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιοι φορείς.