Π.Ε. Μεσσηνίας: Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύτηκε η σχετική εγκύκλιος για την έκδοση και την ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το 2021. Στους Δικαιούχους ΑΜΕΑ παρέχεται έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ (εφόσον το επιθυμούν και πληρούν εισοδηματικά κριτήρια)

        ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής , ή ΚΕΠΑ ή απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα , ή βεβαίωση ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΑ, όπου θα αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ., του ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
  5. 2 (δύο) πρόσφατες φωτογραφίες, (για την έκδοση νέας κάρτας) ή 3 (τρεις) ίδιες φωτογραφίες για δικαιούχους δελτίου συνοδού.
  6. Για όσους επιθυμούν δελτία δωρεάν μετακίνησης για το Αστικό ΚΤΕΛ , φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για το έτος 2020 (όριο εισοδήματος 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 οικογενειακό ). Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν κάρτα ανεξαρτήτου εισοδήματος.

Η ανανέωση αλλά και η έκδοση των νέων δελτίων θα γίνεται στα ΚΕΠ και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Μεσσηνίας, από την Δευτέρα 25/01/21 μέχρι 31/10/21 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (τηλ. Διεύθυνσης Δημ. Υγείας 27213613662721361375)