Π. Νίκας: “Ισχυρός δημόσιος τομέας αποτελεί προϋπόθεση για την βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Ένας ισχυρός δημόσιος τομέας, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον ιδιωτικό, αποτελεί προϋπόθεση για την βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. Χρειάζεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος από τον δημόσιο τομέα. Καλή είναι η συνεργασία, αλλά ο έλεγχος από πλευράς δημοσίου συνιστά κρίσιμη παράμετρο”.

Τα παραπάνω σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Απριλίου, στην Τρίπολη, κατά την χαιρετισμό του στην εκδήλωση των εγκαινίων στην αρκαδική πρωτεύουσα -από την υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, αρμόδια για τα θέματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων- της νέας Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, της “Ξένιος Ζευς”.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί, όπως τόνισε ο Π. Νίκας, ότι μετά από σχετική συνεννόηση με την υπουργό, επίκειται άμεσα η ανακοίνωση για τη δημιουργία και τη λειτουργία ανάλογης μονάδας και στην Καλαμάτα.

Ακόμα ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην σημαντική οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς την δημόσια υγεία, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας της covid-19.

Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, που εγκαινιάστηκε στην Τρίπολη, συνιστά µία πλήρη, πολυδιάστατη, πολυεπίπεδη, εξωστρεφή και κοινοτικά προσανατολισμένη κλινική προσέγγιση, µε σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξή τους και να αποτραπούν ή να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπών, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτίωση της λειτουργικότητας των νέων ασθενών και την ένταξη και επάνοδό τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.