Σε δημόσια διαβούλευση η ΣΜΠΕ για την υπό Πολεοδόμηση Περιοχή «Παραλία Βέργας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναρτήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υπό Πολεοδόμηση Περιοχή «Παραλία Βέργας» του Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΣΜΠΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΑΣ

ΧΑΡΤΗΣ 01

ΧΑΡΤΗΣ 02

ΧΑΡΤΗΣ 03

ΧΑΡΤΗΣ 04

ΧΑΡΤΗΣ 05

ΧΑΡΤΗΣ 06

ΧΑΡΤΗΣ 07

ΧΑΡΤΗΣ 08

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι