Σε ιδιώτη η λειτουργία των δημοτικών πάρκινγκ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην 20ή/2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, που διεξήχθη την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017, μεταξύ άλλων αποφάσεων, δόθηκε έγκριση για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, όσον αφορά στην εργασία «Διαχείριση και λειτουργία των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων (parking), βόρειο και κεντρικό, επί του ποταμού Νέδοντα» και για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία των parking στο καλυμμένο τμήμα του Νέδοντα, δυναμικότητας το μεν βόρειο 103 θέσεων στάθμευσης, το δε κεντρικό 328 θέσεων, για 5 χρόνια. Ο προϋπολογισμός είναι 495.000 ευρώ με το ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη προσφορά. Ο ανάδοχος θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα το ποσόν της οικονομικής του προσφοράς και εγγυάται στον κύριο του έργου ελάχιστες ετήσιες εισπράξεις 350.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Η συντήρηση των σταθμών θα γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία του αναδόχου.
Ο έλεγχος εισόδου – εξόδου, υπολογισμού της αξίας στάθμευσης και η πληρωμή των τελών θα πραγματοποιούνται μέσω αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος. Κάθε οδηγός θα κατευθύνει ο ίδιος το όχημά του στη θέση στάθμευσης και θα το παραλαμβάνει ο ίδιος από τη θέση όπου το είχε σταθμεύσει, κατά την αναχώρησή του.