Σε ιδιώτη τα δημοτικά πάρκινγκ της Καλαμάτας από 1η Φεβρουαρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από 1ης Φεβρουαρίου 2018 θα λειτουργεί ιδιώτης τα δημοτικά πάρκινγκ της Καλαμάτας, καθώς υπογράφηκε η σχετική σύμβαση, σε συνέχεια διαγωνισμού. Ο ιδιώτης θα έχει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία.

Υπάρχει η βεβαιότητα ότι το κόστος για τη λειτουργία των πάρκινγκ που θα καταβάλλεται στον ιδιώτη, θα υπερκαλύπτεται από την αύξηση των εισπράξεων σε αυτούς τους χώρους στάθμευσης και στην ελεγχόμενη στάθμευση στους δρόμους.