«Σκορποχώρι » το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσωπική ήττα για τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη  η σημερινή ματαίωση της συνεδρίασης του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου λόγω ελλείψεως απαρτίας
Αρκετοί  σύμβουλοι της πλειοψηφίας αγνόησαν την συνεδρίαση  και οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν  ν α μπούν  στην άιθουσα με αποτέλεσμα η συνεδρίαση του οργάνου  να ματαιωθεί
Θα πρέπει να τονισθεί ότι στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η άτυπη προθεσμία που έχει θέσει ο κος Τατούλης στους συμβούλους του  να ξακαθαρίσουν την στάση τους για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές
Η σημερινή απουσία  ορισμένων συμβούλων μπορεί να θεωρηθεί και σαν ένδειξη διαμαρτυρίας στο  εκβιασμό Τατούλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΤΥΠΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

 

Τρίπολη, 25/9/2017

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. κώδικας: Τ.Κ. 22100-Τρίπολη

Τηλέφωνο/ Fax: 2713-601191 / 601173

e-mail: ppel-press@ppel.gov.gr

Ιστοσελίδα: http://ppel.gov.gr

   
 

Δ.Τ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΣΥ

 

Η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Απουσίαζαν τα δύο μέλη του προεδρείου, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας καθώς και περιφερειακοί σύμβουλοι του συνόλου σχεδόν των παρατάξεων.

Οι απουσίες προφανώς έχουν να κάνουν με την πρόσφατη συνεδρίαση και τις επιπλέον υποχρεώσεις των συμβούλων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και ώρα 4.00.