Σοβαρές οι ευθύνες της δημοτικής αρχής για τα αθλητικά έργα του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κατατέθηκαν από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και τη Γ.Γ.Α. και εγκρίθηκαν από το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τα πρώτα αθλητικά έργα (με ώριμες μελέτες, τεχνικά δελτία και τεύχη δημοπράτησης) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.Α. για το 2017. Αυτά αφορούν 37 αθλητικά έργα που υπάγονται γεωγραφικά σε 11 Περιφέρειες από 20 Νομούς της χώρας και 26 Δήμους, συνολικού προϋπολογισμού 4.197.281 εκατ. ευρώ.

Σε αυτά λοιπόν τα έργα δεν περιλαμβάνεται κανένα αθλητικό έργο του Δήμου Καλαμάτας. Είναι σοβαρές οι διαχρονικές ευθύνες της δημοτικής αρχής η οποία «περί άλλα τυρβάζει» και παρόλη την δεκαετή παραμονή της στην εξουσία δενδιαθέτει καμία ώριμημελέτη για τα  αναγκαία έργα αθλητικών υποδομών (κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση  των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων).

Καλούμε τη δημοτική αρχή Καλαμάτας να προχωρήσει επιτέλους στην εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών ικανών να διεκδικήσουμε την επόμενη υποβολή έργων που θα αναβαθμίσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις.Να υπενθυμίσουμε ότι η δημοτική μας παράταξη «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες»-ήδη από τον Μάιο του 2016- έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση  για τις αθλητικές υποδομές της Δήμου Καλαμάτας η οποία μπορεί να αποτελέσει την βάση αυτής της διεκδίκησης αφού αναλύει επακριβώς τις ανάγκες και προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.

 

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας

Δήμου Καλαμάτας