Στελεχώνεται η Πολεοδομία Μεσσήνης – Τοποθετήσεις υπαλλήλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Για την εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της νέας υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών αλλά και του συνόλου των δημοτικών υπηρεσιών,ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης, μετακινεί και τοποθετεί μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου σε οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. ως κάτωθι:

1. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων κα Ευθυμία Μουργή, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Μεσσήνης.
2. Την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Διαφάνειας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Τουρισμού κα Γεωργία Καραστάθη, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Τμήμα Μελετών, Επίβλεψης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης.
3. Την δημοτική υπάλληλο κα Μαρία-Ιωάννα Κατσούλη, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Μεσσήνης.
4. Τον δημοτικό υπάλληλο κο Διονύσιο Κούβελα, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Τμήμα Μελετών, Επίβλεψης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Μεσσήνης, σε θέματα έκδοσης αδειών δόμησης, μία (1) ημέρα την εβδομάδα.
5. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κο Ιωάννη Αθανασόπουλο, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με επιπλέον καθήκοντα στο Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Μεσσήνης, σε θέματα ελέγχου κατασκευών.
6. Την δημοτική υπάλληλο κα Φρυσούλα Γκουζούνη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού, στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Δημάρχου & Διοικητικής Μέριμνας (λειτουργία Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου).
7. Τον δημοτικό υπάλληλο κο Φρήστο Μαζαράκη κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού στο Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Μεσσήνης.