Στην Καλαµάτα το 14ο Διεθνές Συνέδριο Συστηµικών Μελετών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς µε την αιγίδα του στηρίζει το 14ο Εθνικό και Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστηµικών Μελετών (ΕΕΣΜ), µε θέµα “Systemics and Tourism”.

Το Συνέδριο πραγµατοποιείται σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα λάβει χώρα στην Καλαµάτα, στις 14 και 15 Σεπτεµβρίου 2018 και συγκεκριµένα στο ξενοδοχείο Elite.

Το αντικείµενο του συνεδρίου είναι η παρουσίαση της δυναµικής επιστηµονικής περιοχής των Συστηµικών Μελετών στις εκφάνσεις του Τουρισµού, µε εφαρµογές σε οργανισµούς και επιχειρήσεις σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών του κλάδου.

Λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική φύση αυτού του απαιτητικού κλάδου, τα Systemics θα επιχειρήσουν να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ θεωρίας και πράξης, προωθώντας τη χρήση αποτελεσµατικών µεθοδολογιών και πολυ-µεθοδολογιών, για την επιτυχέστερη διαχείριση της οργανωτικής πολυπλοκότητας του κλάδου του Τουρισµού.

Άλλωστε, η διεπιστηµονική διεθνής κοινότητα των Συστηµικών Μελετών διαθέτει τα επιστηµονικά συστηµικά εργαλεία, καθώς και εξειδικευµένο λογισµικό, για την αντιµετώπιση και διαχείριση πολύπλοκων και πολυδιάστατων προβληµάτων, σε κάθε ανάλογη περιοχή πρακτικής και εξειδίκευσης.

Οι σπουδαίοι προσκεκληµένοι οµιλητές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, οι ιδιαίτερες θεµατικές περιοχές αλλά και τα πολύ ενδιαφέροντα workshops και πολλές άλλες συνεδρίες θα προσελκύσουν την προσοχή µεγάλου αριθµού ακαδηµαϊκών, συµβούλων, επενδυτών αλλά και φοιτητών.

Σηµειώνεται, ότι η συµµετοχή της Διεθνούς Οµοσπονδίας για τα Συστήµατα Ερευνών (IFSR), της Διεθνούς Ακαδηµίας Συστηµάτων και Επιστηµών Διαδικτύου (IASCYS), της European Union for Systemics µαζί και µε φηµισµένες εταιρείες συµβούλων εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, θα κάνουν το Συνέδριο µια επιτυχηµένη επιλογή για τους παρευρισκόµενους και συµµετέχοντες.