Στη ΜΕΑ της Καλλιρρόης το σύνολο των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας – Τέλος στη λειτουργία της Μαραθόλακκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μία νέα εποχή έχει ξεκινήσει για το Δήμο Καλαμάτας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μετά την αρχική δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Καλλιρρόη, από σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, ο Δήμος Καλαμάτας μεταφέρει εκεί, το σύνολο των απορριμμάτων του.

Η μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας προς τη ΜΕΑ της Καλλιρρόης γίνεται με ίδια μέσα και προσωπικό.

Τονίζεται, επίσης, ότι παύει η λειτουργία της Μαραθόλακκας -που για χρόνια εξυπηρέτησε τις ανάγκες της προσωρινής διαχείρισης- και εκκινούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση του χώρου.