Στοιχεία για τα πυρηνελαιουργεία ζητούν οι Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με έγγραφό της, η Προϊσταμένη του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος ζητεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου την αποστολή στοιχείων για τα 5 πυρηνελαιουργεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Το έγγραφο αναφέρει:

«σε συνέχεια των ελέγχων που έχουμε διενεργήσει και αυτών που θα επακολουθήσουν, μετά των επανειλημμένων καταγγελιών και της σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή για τα πέντε πυρηνελαιουργεία της Π.Ε. Μεσσηνίας, (…) παρακαλούμε τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως άμεσα μας αποστείλουν για τις προαναφερόμενες δραστηριότητες τις άδειες λειτουργίας, ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, Αποφάσεις Τεχνικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τυχόν προσφυγές των ενδιαφερομένων ή τυχόν παράταση της ισχύος τους ή άλλως ενημέρωσή μας για την εξέλιξή τους, Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Διαπιστώσεις παραβάσεων από οποιαδήποτε Υπηρεσία, τυχόν Εκθέσεις αυτοψίας από ελέγχους, που είναι σε εξέλιξη και αξιολόγηση».

Ζητείται, επίσης, τα στοιχεία να καλύπτουν βάθος χρόνου τουλάχιστον πενταετίας.