Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με 2,1 εκ ευρώ εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χώρας, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, έργο η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του οποίου ανέρχεται σε 2.109.992,53 ευρώ.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), εκτός από την ολοκληρωμένη παρέμβαση αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του κτηρίου του Μουσείου προβλέπεται επίσης, μεταξύ άλλων, μουσειογραφική μελέτη, μελέτη φωτισμού και μόνιμη έκθεση.

Την σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα μπορείτε να δείτε εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΖΨ27Λ1-8ΔΒ