Στο ΠΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναπλάσεις σε ιστορικούς οικισμούς του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα χρηματοδοτηθούν έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων σε ιστορικούς οικισμούς του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Η συνολική πίστωση ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ και αφορά σε παρεμβάσεις στο Σταυροπήγιο, στον Κάμπο και στο Κέντρο.