Συζήτηση ενοποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημαρχείο Καλαμάτας επισκέφθηκε, σήμερα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, συνοδευόμενος από τον Καθηγητή Νίκο Ζαχαριά, Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου, το οποίο εδρεύει στην Καλαμάτα, οι οποίοι συναντήθηκαν με το Δήμαρχο.

Συζητήθηκαν ζητήματα στέγασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης χώρου. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει δώσει, στο Ανατολικό Κέντρο, σειρά οικίσκων στο Πανεπιστήμιο, κάποιοι από τους οποίους δεν έχουν παραδοθεί ακόμη επειδή δεν έχουν λήξει οι εμπορικές μισθώσεις. Ο Δήμος θα κάνει κάθε προσπάθεια στις προσεχείς ημέρες να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο προς την κατεύθυνση χρήσης των συγκεκριμένων οικίσκων.

Επίσης, ο Πρύτανης πληροφόρησε το Δήμαρχο για τη στρατηγική, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με τα βήματα ενοποίησης μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ, ώστε να υπάρξει ένα μεγάλο συγκρότημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή μας.