Συνάντηση εργασίας για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση εργασίας είχε με τις υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας.

Η συνάντηση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, όσον αφορά τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και την καταγραφή των αναγκών όπως αυτές έχουν, από τις υπεύθυνες ανά δομή.

Πρόκειται για τακτική συνάντηση εργασίας, με στόχο την επίλυση των οποιονδήποτε προβλημάτων παρουσιάζονται σχετικά με τις υποδομές, τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και το προσωπικό.