Συνάντηση Παν Νίκα με την ηγεσία του ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημαρχείο Καλαμάτας επισκέφθηκαν, σήμερα Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ο νέος Πρύτανης του ΤΕΙ Πελοποννήσου Ιωάννης Kαπόλος και οι Aντιπρυτάνεις Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Δημήτριος Πετρόπουλος και Γεώργιος Σταθάς, οι οποίοι συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Παν. Νίκα.

Τη συνάντηση απασχόλησαν διάφορες μορφές συνεργασίας, όπως – για παράδειγμα – η υιοθέτηση ενός κηπαρίου στην πόλη της Καλαμάτας από το ΤΕΙ, προκειμένου να το προσέχει και να το συντηρεί, η συνεργασία για την προβολή και την ανάπτυξη της περιοχής Αλαγονίας, η υποδοχή του Δημάρχου της Σι’ Αν από την Κίνα και η συμμετοχή του ΤΕΙ σε ομάδα εργασίας για την προετοιμασία της επίσκεψης.

Συμφωνήθηκε να υπάρξει σύντομα νέα συνάντηση, για εξειδίκευση της συνεργασίας σε επιμέρους αντικείμενα.