Συνάντηση του Παν. Νίκα με τον Πέτρο Τατούλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη και τον Αντώνη Ψαράκη, προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου είχε σήμερα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παν. Νίκας.

Τα θέματα που απασχόλησαν την σημερινή συνάντηση ήταν τα εξής:

1. Πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, στο μέρος του που αφορά σε αναπλάσεις και κοινωνικές δράσεις: Για τις αναπλάσεις είναι δυνατόν να ξεκινήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες υλοποίησης των έργων, ανάλογα με τη μελετητική τους ωριμότητα. Στο Δήμο Καλαμάτας είναι ώριμες μελετητικά οι αναπλάσεις των οδών Ναυαρίνου και Πλαστήρα. Σύντομα θα υπάρξει ωριμότητα για τις οδούς Αναγνωσταρά, 23ης Μαρτίου και τους δρόμους του Ιστορικού Κέντρου πάνω από την 23ης Μαρτίου.
Όσον αφορά στο κοινωνικό πρόγραμμα, θα γίνει συνάντηση την Τετάρτη της προσεχούς εβδομάδας στην Καλαμάτα, μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την πλήρη εξειδίκευση του προγράμματος.
2. Σχετικά με τις εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ και σε αντίστοιχες προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί υπήρξε η εξής ενημέρωση: α) για την κατασκευή επιπλέον αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Άριος και την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού από το Πήδημα στ’ Αρφαρά φαίνεται ότι η προοπτική ένταξης μπορεί να είναι θετική, β) για τη συντήρηση του πρώην Πολυκλαδικού, η απάντηση στην πρόταση του Δήμου θα είναι αρνητική, διότι δεν προβλέπονται εντάξεις έργων που αφορούν σε συντηρήσεις ή ενεργειακή αναβάθμιση.
3. Αιτήματα υπαγωγής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου: το συμπληρωματικό έργο του δρόμου Άνω – Κάτω Βέργα, από την Άνω Βέργα μέχρι την 1η επαρχιακή οδό, είναι υπό αξιολόγηση με σχετικά καλές προοπτικές.
4. Πολεοδομικά θέματα: i) σχετικά με τα επικείμενα στα πυκνοδομημένα Ανατολικής Παραλίας, υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη απόφαση, ii) για τα έργα Πράσινου Ταμείου, που είναι οι αναπλάσεις των οδών Ιατροπούλου και Κολοκοτρώνη και για την τροποποίηση του ρυμοτομικού, θα ληφθεί απόφαση από το ΣΥΠΟΘΑ και αμέσως μετά θα εκδοθεί απόφαση Περιφερειάρχη iii) η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής Αγιάννας (πρόσβαση στο 7ο Γυμνάσιο) σε 20 μέρες θα έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη, iv) η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στην οδό Δράκου θα υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη σε 15 ημέρες v) για την οδό Βουλγαροκτόνου, υπεγράφη απόφαση από τον Περιφερειάρχη και ο Δήμος θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τον ορισμό τιμής μονάδος
5. Σχετικά με το ΓΟΕΒ Παμίσου, παρεδόθη έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σπερχογείας. Στο Δήμαρχο γνωστοποιήθηκε ότι η συνολική αναβάθμιση των εγγειοβελτιωτικών έργων Παμίσου θα ενταχθεί σε παρέμβαση του Υπουργείου Υποδομών, προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων