Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις – παγετό»,  συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».