Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης με 11 θέματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 18 -12-2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 18:00 όπου θα γίνει η 26η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
1. Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων.
2. Έγκριση παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας και δύο αποθηκών της Τ.Κ. Αμφιθέας στον Πολιτιστικό – Μορφωτικό σύλλογο Γυναικών Αμφιθέας & Κουκουραχίου.
3. Βράβευση πρωτευσάντων μαθητών (ΘΕΡΙΟΣ)
4. Έγκριση εκδηλώσεων-δαπανών Τ.Κ. Αβραμιού – (χρήση πολιτιστικού τέλους)
5. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής για : α) καθορισμού πολυσύχναστων ή μη πλαζ, β) εξέτασης αιτημάτων περί ταχύπλοων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και γ) θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων»
6. Έγκριση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και οριστικής παραλαβής της εργασία με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ»
7. Έγκριση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και οριστικής παραλαβής της εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
8. Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστική παραλαβής του έργου «Συντήρηση έργων υποδομής Δ. Μεσσήνης έτους 2014»
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2017»
11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου « Ανακατασκευή – Επισκευή Οδοστρωμάτων Δήμου Μεσσήνης»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ