Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης την Δευτέρα 11/ 09/ 2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις   11 – 09– 2017  ημέρα Δευτέρα  & ώρα 18:30  όπου θα γίνει η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1 Αποδοχή όρων για τη λήψη δανείου από το Τ.Π.& Δ. & από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του έργου «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης»
2 Έγκριση  πρακτικού επιτροπής Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
3 Μεταφορά οφειλών ύδρευσης στη ΔΕΥΑ Μεσσήνης
4 Συμμέτοχη στην έκθεση Πελοπόννησος ΕΧPO
5  Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών- διαγραφών παιδικών σταθμών.
6 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
7 Ανανέωση συνδρομής της σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης & της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
8 Έγκριση  ετήσιας συνδρομής στη  «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.» για παροχή δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και της υπηρεσίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ»”
9 Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών χώρων
10 Απολογισμός επιχορήγησης Εξωραϊστικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου νέων Εύας Καλαμαρά « Ο Αριστοτέλης»
11 Έγκριση εκδήλωσης « Πανηγύρι Μεσσήνης 2017» – ψήφιση πίστωσης
12 Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων κινητών πραγμάτων
13 Έγκριση 3ου  ΑΠΕ & 3ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου:  «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς τοπικές κοινότητες και δημοτική κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης Β’ Φάση (Α’ ειδικός Προϋπολογισμός)»
14 Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος υφιστάμενων συμβάσεων για την εργασία  με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ –ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2016-2017».
15 Έγκριση του 1ου ΣΠΕ για την εργασία  με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ –ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2016-2017».
16 Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος υφιστάμενων συμβάσεων για την εργασία  με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ – ΙΘΩΜΗΣ – ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016-2017».
17 Έγκριση του 1ου ΣΠΕ για την εργασία  με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ – ΙΘΩΜΗΣ – ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016-2017»
18 Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής  έργων
19 Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2017

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ