Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης 28/11/ 2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις   28 – 11 – 2017  ημέρα Τρίτη & ώρα 18:00  όπου θα γίνει η 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1 Έγκριση μετακίνησης αιρετών για  το συνέδριο της ΚΕΔΕ
2 Έγκριση εκδήλωσης 13ου Μαραθωνίου Μεσσήνης
3 Διαγραφή  βεβαιωμένων   οφειλής από   Χρηματικό  κατάλογο
4 Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Μεσσήνης έτους 2017
5 Έγκριση της μελέτης με τίτλο:  «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις τ.κ. Βελίκας-Ανάληψης-Ριζομύλου και Καρτερολίου»
6 Έγκριση Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις τ.κ. Βελίκας-Ανάληψης-Ριζομύλου και Καρτερολίου» στο Πράσινο Ταμείο, στην υπ’ αριθ. 5182/09-10-2017 Πρόσκληση, στον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017», του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»“
7 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής πληγέντων από τις βροχοπτώσεις της 07-09-2016»
8 Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»
9 Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΊΑ  ΤΗΣ 7-9-2017»
10 Συμπλήρωση της 141/2017 απόφασης ΔΣ με θέμα «Λήψη απόφασης για τη λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών στο Δήμο Μεσσήνης»
11 Έγκριση Συμπληρωματικής  τεχνικής  έκθεσης της υπ αριθμ. 38/2017 απόφασης του Δ.Σ. Μεσσήνης  ΜΕ Θέμα: «Τροποποίηση  του  Ρ.Σ.  Μεσσήνης  σε  τμήμα  του  Ο.Τ.  120  ως προς την αλλαγή χρήσης σε δημοτικό χώρο εμπορικών καταστημάτων & πολιτιστικών εγκαταστάσεων.»
12 Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2017
13 Έγκριση εκδηλώσεων « Χριστουγεννιάτικες – Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις 2017-2017» έγκριση δαπανών .

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 28 -11-2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 19:30 όπου θα γίνει η 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση μοναδικού θέματος :     Έγκριση προϋπ/σμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μεσσήνης για το οικ/κό έτος 2018

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ