Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Δευτέρα 05/11

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 5η Νοεμβρίου  2018 ημέρα  Δευτέρα  & ώρα 18:00,  όπου θα γίνει η 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού
 2. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής – οριστικής παραλαβής

ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 1. Έγκριση Αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. Έγκριση Άρσης κυκλοφορίας οχημάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ για το έργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ.ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού
 3. έγκριση του 4ου ΑΠΕ και 4ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ Φάση (A’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ Φάση (A’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» .
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Έγκριση απολογισμού για καταβολή επιχορήγησης του Συλλόγου, «Εξωραϊστικός – Μορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Εύας – Καλαμαρά «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
 2. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου, «Εξωραϊστικός – Μορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Εύας – Καλαμαρά «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
 3. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
 4. Καταγγελία της με αρ. 8463/2018 σύμβασης απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Καθαριότητας του  Παιδικού Σταθμού  Δ.Ε. Ανδρούσας, λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του »
 5. Παραχώρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων