Συνεδριάζει την Δευτέρα 29/01 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 29-01-2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19:00 μ.μ., όπου θα γίνει η 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 1. Αντικατάσταση μελών ΚΕΑΔΗΜ
 2. Έγκριση αποκριάτικων εκδηλώσεων Δ.Κ. Μεσσήνης – ψήφιση πίστωσης.
 3. Έγκριση εκδήλωσης Αποκριάτικος χορός Φιλαρμονικής– Έγκριση δαπάνης
 4. Έγκριση εκδήλωσης «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΣ» από το ΘΕΜ  – έγκριση δαπάνης
 5. Έγκριση αποκριάτικης εκδήλωσης στην Τ.Κ. Νεοχωρίου – Έγκριση δαπάνης
 6. Έγκριση αποκριάτικης εκδήλωσης στην Τ.Κ. Λογγάς – Έγκριση δαπάνης
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών Δημοτικών παιδικών σταθμών
 8. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ, ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής για εφαρμογή προγράμματος Π.Ο.Υ. Υγιείς Πόλεις
 9. Ανανέωση συνδρομής στο ΕΔΔΥΠΠΥ
 10. Έγκριση Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
 11. Έγκριση και παραλαβή της Γ’ φάσης της εργασίας «Δημοτικό σχολείο Καρτερολίου, χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων – ανάδειξη κληρονομιάς»
 12. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου διανομής ενέργειας στο ιστορικό κέντρο Μεσσήνης»
 13. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΊΑ ΤΗΣ 7-9-2017»
 15. Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος υφιστάμενων συμβάσεων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
 16. Έγκριση Πρακτικού της 1/2018 Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 17. Έγκριση Πρακτικού της 2/2018 Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 18. Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικών Χώρων
 19. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεσσήνης
 20. Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2018

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Κοτταρίδης