Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Πέμπτη 19  Οκτωβρίου στις 1 το μεσημέρι.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα προς συζήτηση ειναι τα εξής:

  • Επικύρωση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση Γηπέδου Κοπανακίου» που αφορά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
  • Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017
  • Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)
  • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017