Συνεδριάζει την Τετάρτη 21/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 21η Νοεμβρίου  2018 ημέρα  Τετάρτη  & ώρα 19:00,  όπου θα γίνει η 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, από ιδίους πόρους

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
 2. Διαγραφή  βεβαιωμένων  τροφείων
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής – οριστικής παραλαβής
 4. Παραχώρηση χώρων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
 2. Έγκριση δαπάνης τοποθέτηση φωτιστικού σώματος και μιας παροχής  στην Τ.Κ. Λογγάς από την ΔΕΔΔΗΕ
 1. Έγκριση παράτασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 »
 2. Έγκριση παράτασης για το έργο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΛΠ) ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»
 1. Έγκριση συμπληρωματικής παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 2. Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
 3. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 1.  Έγκριση  προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μεσσήνης με τη ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Τροποποίηση απόφασης 364/2018 περί προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018.
 1.  Έγκριση εκδήλωσης Τ.Κ. Βελίκας με χρήση πολιτιστικού τέλους
 2.  Έγκριση επιχορήγησης για το Μορφωτικό Σύλλογο Πολυλόφου
 3.  Έγκριση  συμμετοχής της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης στη Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Danube Symphonic Winds (DSW) με ελληνικά πνευστά όργανα και ελληνική χορωδία στις 13-01-2019 στην Αυστρία
 4.  Παραχώρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων