Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018  και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσσήνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων  τροφείων
 2. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο
 3. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής σε χρηματικό κατάλογο και επαναβεβαίωση της.
 4. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Αριστομένη (υπ.αριθμ.4/18 απόφασης της Ποιότητας Ζωής)
 5. Έγκριση απόφασης οικονομικής επιτροπής με θέμα «Προσδιορισμός τιμών για την λειτουργία εμποροπανήγυρης Αριστομένη»
 6. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
 7. Έγκριση της υπ.αριθμ.5/18 απόφασης της Ποιότητας Ζωής
 8. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού
 9. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην δημοτικού σχολείου Ανάληψης.
 10. Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου Δήμου Μεσσήνης» και σκοπιμότητα αυτής.

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 2. Απολογισμός 13ου Μαραθωνίου Μεσσήνης.
 3. Έγκριση εκδήλωσης 2ο τουρνουά Πάλης Πελοποννήσου, κλειστό γυμναστήριο Μεσσήνης 13/05/2018 στο πλαίσιο συν διοργάνωσης με το σύλλογο « Αριστόδημος».
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών Δημοτικών παιδικών σταθμών
 5. Καθορισμός κριτηρίων εγγραφών -επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης
 6. Καθορισμός μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών- επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς Μεσσήνης
 7. Σύσταση ΚΔΑΠ και υλοποίηση ενεργειών για ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση διενέργειας της Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Μεσσήνης και Νομικών προσώπων έτους 2018 – Τρόπος εκτελέσεις
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Συντήρηση έργων υποδομής Δ. Μεσσήνης έτους 2014»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Οδικό δίκτυο Δροσιά-Κουρτάκι-Βλάση-Αγ. Απόστολοι»
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και Κατασκευή υπόγειων συστημάτων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων (Β΄ ειδικός προϋπολογισμός :κατασκευή φρεατίων υπόγειων συστημάτων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων)
 5. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης : «Κατασκευή και εγκατάσταση στεγάστρου κερκίδων δημοτικού σταδίου Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης»
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ Φάση (A’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)». 
 1. Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2018 

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα WififorEurope (WiFi4EU)
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο  πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

 1. Έγκριση της με αριθμ. 31/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα : «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.»
 1. Έγκριση της με αριθμ. 36/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα: «Έγκριση νέου κανονισμού άρδευσης»
 1. Έγκριση της με αριθμ. 43/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα : «Έγκριση  ποσών κανονισμού άρδευσης»