Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης την Πέμπτη 1η Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 1η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη & ώρα 19:00 μ.μ., όπου θα γίνει η 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   01/03/2018

 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΕΑΔΗΜ οικονομικού έτους 2018

 ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Έγκριση εκδηλώσεων Δήμου Μεσσήνης – (εορταστική εκδήλωση Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου Τ.Κ. Ανάληψης χρήση πολιτιστικού τέλους) – έγκριση δαπάνης.
 2. Έγκριση εκδηλώσεων Δήμου Μεσσήνης – (εορτασμός του «Αγίου Γεωργίου» Τ.Κ. Ανάληψης χρήση πολιτιστικού τέλους) – έγκριση δαπάνης».
 3. Απολογισμός Αποκριάτικων Εκδηλώσεων  2018 Δ.Κ. Μεσσήνης.
 4. Έγκριση δαπανών διεξαγωγής 13ου Μαραθωνίου Μεσσήνης.
 5. Έγκριση δαπανών εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου της Δ.Κ. Μεσσήνης.
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών Δημοτικών παιδικών σταθμών

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού συστήματος Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020»

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 1. Προγραμματισμός πρόσληψης Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισμός, κ.λπ.).
 2. Προγραμματισμός πρόσληψης Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) ή, προκειμένου για παιδικούς σταθμούς, έντεκα (11) μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.
 3. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης  με  την  ΔΕΥΑ  Μεσσήνης για  υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο  Ε.Π «Πελοπόννησος» ‘Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον»  με  κωδικό πρόσκλησης  ΠΕΛ 25 ( Α/Α ΟΠΣ :2082 ) της  πράξης  «Ανακαίνιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. & Δ.Ε. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνη »
 4. Απολογισμός προγράμματος τουριστικής προβολής 2017 και έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής 2018
 5. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε.ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 6. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΟΥΡΤΙΑ.

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2018
 2. Έγκριση της 26/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης 2017»
 3. Διαγραφή οφειλών.
 4. Διαγραφή οφειλής άρδευσης.
 5. Μεταφορά οφειλών ύδρευσης στη ΔΕΥΑ Μεσσήνης
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων
 7. Συγκρότηση επιτροπών βάσει του Ν.4412/2016
 8. Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικών Χώρων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
 2. Έγκριση παράτασης για την εργασία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
 3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο «Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ για δημιουργία χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Επισκευές – Επεκτάσεις Δικτύου Όμβριων» – έγκριση παράτασης
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Επισκευές – Επεκτάσεις Δικτύου Όμβριων» – έγκριση παράτασης
 6. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων