Συνεδριάζει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την Πέμπτη, 15-11-2018, και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημαρχείο Μεσσήνης,θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Μεσσήνης με θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων για την περίοδο 2018 – 2019».