Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας με το Αστικό ΚΤΕΛ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος συναντήθηκε στο ιστορικό Δημαρχείο με εκπροσώπους του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, με το οποίο ο Δήμος έχει πολύχρονη αποδοτική συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια δημιουργικής συζήτησης, συμφωνήθηκε η προώθηση από κοινού της εφαρμογής ευρωπαϊκού προγράμματος, για την υποστήριξη των αστικών συγκοινωνιών.

Επιπλέον, στη συμβολή των οδών Αθηνών και Μπουλούκου θα υπάρξει παρέμβαση από πλευράς Δήμου Καλαμάτας, με σκοπό τη δημιουργία μεγάλης στάσης, ώστε να μην κλείνει ο δρόμος από το λεωφορείο που έχει σταματήσει για να πάρει επιβάτες.

Σημειώνεται, τέλος, ότι είναι πιθανή η προγραμματική σύμβαση ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών.

Ο Δήμος Καλαμάτας προμηθεύθηκε και εγκατέστησε μεταλλικά κουβούκλια με παγκάκι, σε στάσεις αστικού λεωφορείου, όπου δεν υπήρχε τέτοιος εξοπλισμός. Τα κουβούκλια τοποθετήθηκαν κυρίως σε στάσεις της βόρειας πλευράς της Ναυαρίνου, στην Αθηνών και αλλού.