Συνεχίζονται οι συναντήσεις εργασίας και δικτύωσης από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση εργασίας και δικτύωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας μεταξύ των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Διάσταση: Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν τα ζητήματα των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την εμψύχωση, την  ενεργοποίηση, την ενδυνάμωση και την ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων των ΤΕΒΑ, το οποίο εκτός από τη διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής υποστηρίζει την προσωπική ενδυνάμωση και την ενεργό κοινωνική συμμετοχή.

Υπήρξε πληροφόρηση από την Ψυχολόγος της δομής κα. Ακριβή Κυριακοπούλου για τα συνοδευτικά μέτρα που περιλαμβάνουν δράσεις υποστήριξης και ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων, που συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και αφορούν όλους τους πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην Κ.Ε.Α.) και είναι εντεταγμένοι στα ΤΕΒΑ.

Η συνεργασία των δύο υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική και αλληλένδετη καθώς το Κέντρο Κοινότητας πραγματοποιεί αιτήσεις του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και εντάσσει τους ωφελούμενους στην υπηρεσία του ΤΕΒΑ.