Συντονισμός δράσεων και σχεδιασμός νέων παρεμβάσεων «καθημερινότητας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με στόχο το συντονισμό των εν εξελίξει δράσεων στην Καλαμάτα και τις Κοινότητες, καθώς και τον σχεδιασμό – προγραμματισμό νέων παρεμβάσεων στους τομείς της καθημερινότητας (συντήρηση υποδομών, μικρά τεχνικά έργα, δημιουργία πάρκων τσέπης και χώρων αναψυχής κ.λπ.), πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο, Θανάση Βασιλόπουλο παρουσία του Αντιδημάρχου Δημήτρη Μαστραγγελόπουλου, του εντεταλμένου συμβούλου για θέματα καθημερινότητας, Γιάννη Μπάκα και υπηρεσιακών στελεχών και παραγόντων του Δήμου.

Υπήρξε ενημέρωση για την υλοποίηση δύο νέων πάρκο τσέπης, την περίοδο αυτή στην οδό Μυρτιάς και στην περιοχή του Ασύλου. Επίσης, σε συνέχεια καταγραφής χώρων στον αστικό ιστό, επιλέχθηκαν περιοχές όπου θα ενταχθούν στη β’ φάση της υλοποίησης του δικτύου των πάρκων τσέπης.

Εκείνο που επεσήμανε ο Δήμαρχος και στο οποίο στάθηκε ιδιαίτερα και ο κ. Μπάκας, είναι, πέραν της κατασκευής νέων και η περιποίηση – αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων, μέσω αντικατάστασης φθαρμένου ή παλαιού αστικού εξοπλισμού, η βελτίωση του φωτισμού κ.ά.

Το επόμενο διάστημα, αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός για μια σειρά από αντίστοιχες παρεμβάσεις σε Κοινότητες του Δήμου, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Προέδρους.