Σχέδιο ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όλοι συμφωνούμε ότι η παραλία της Καλαμάτας αποτελεί  σημαντικό συγκριτικό  πλεονέκτημα της πόλης  και για τουλάχιστον μια δεκαετία είχε αφεθεί στην τύχη της χωρίς καμία ουσιαστική  παρέμβαση.  Είναι απαραίτητο  να αξιοποιηθεί με ένα βιώσιμο τρόπο που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την ήπια ποιοτική τουριστική ανάπτυξη.

Η Καλαμάτα έχει την τύχη λόγω πληθυσμού να συμμετέχει στο πρόγραμμα βιώσιμη αστική ανάπτυξη το οποίο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να γίνουν πολλαπλές δράσεις και έργα έτσι ώστε να επιτευχτείβιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.

Όλοι συμφωνούμε επίσης ότιένα από τα βασικά προβλήματα που θα πρέπει  να αντιμετωπιστούν είναι ο έντονος κυκλοφοριακός φόρτος στην οδό Ναυαρίνουιδιαίτερα κατά τουςκαλοκαιρινούς μήνες .  Σαφώς πρέπει η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να περιοριστεί και να αναπτυχθούν ήπιες μορφές μετακινήσεις .

Η δημοτική αρχή Καλαμάτας αποφάσισε την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ναυρίνου και με συνοπτικές  διαδικασίες προχωρά στην υλοποίηση αυτής της απόφασης  της σημαντικότερης οδού της παραλίας της Καλαμάτας αφού εφάπτεται με το παραλιακό μέτωπο. Όμως

  1. Δεν έγινε καμία κυκλοφοριακή μελέτη. Είναι πρωτάκουστο αλλά εφαρμόζεται συνεχώς στην Καλαμάτα να γίνονται μείζονες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί κυκλοφοριακή μελέτη.
  2. Δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες οι οποίοι έπρεπε να προσκληθούν σε ένα τραπέζι διαλόγου έτσι ώστε να έχουμε μια απόφαση όσο το δυνατόν κοινά αποδεκτή.
  3. Η περιοχή που ξεκινάει η μονοδρόμηση αποτελεί μια περιοχή που έχει ήδη σημαντικές αστικές υποδομές μεγάλα πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομο. Αντίθετα η ανατολική παραλία της Καλαμάτας είναι εκείνη που πάσχει περισσότερο αφού το βόρειο πεζοδρόμιο σε πολλά σημεία είναι ανύπαρκτο ή σε κακή κατάσταση το δε νότιο είναι ιδιαίτερα στενό για τις ανάγκες περιπάτου των πεζών, ενώ δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος.
  4. Σε κάθε έργο πάντα πρέπει να κάνουμε ανάλυση κόστους οφέλους. Αν η μονοδρόμηση είναι ο τελικός στόχος της δημοτικής αρχής το κόστος των έργων θα είναι μεγαλύτερο από το πιθανό όφελος που θα προκύψει.

 

Η πρότασή μας έχει διατυπωθεί κατ’ επανάληψη δημοσίως για την οδό Ναυαρίνου και συμπυκνώνεται στα ακόλουθα:

  1. Να υπάρξει ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπλασης όλης της παραλιακής ζώνης σε βάθος 100 μέτρων έτσι ώστε να  μην έχουμε επιβάρυνση των υπολοίπωνδρόμων και να γίνει μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα το υποστηρίζει.
  2. Να γίνουν οι απαραίτητες διανοίξεις δρόμων γιατί πολλές περιοχές είναι ανολοκλήρωτες πολεοδομικά. Να γίνει η διάνοιξη του τελικού μέρους της οδού Κρήτης.

3.Να δημιουργηθούν νέες θέσεις στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη.

4.Αφού ισχύσουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις να ακολουθήσει  η σταδιακή και με σχέδιο πεζοδρόμηση της Ναυαρίνου όπως άλλωστε έχει προτείνει και ο τεχνικός κόσμος της Καλαμάτας.

Συμπερασματικά για να αξιοποιήσει η Καλαμάτα το συγκριτικό της πλεονέκτημα -την παραλία – χρειάζεται σχεδιασμός που δυστυχώς λείπει από την δημοτική αρχή η οποία αρέσκεται στους πειραματισμούς.  Η δημοτική μας παράταξη -με γνώμονα πάντα το συμφέρον των δημοτών-  θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην σπαταληθεί σε ανούσια έργα το πρόγραμμα βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

 

Μανώλης Μάκαρης

Ιατρός Καρδιολόγος

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Δήμου Καλαμάτας

ΜSc Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης