Σύσκεψη για τις εργασίες στα δίκτυα ΓΟΕΒ Παμίσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες στα δίκτυα του ΓΟΕΒ Παμίσου.

Συγκεκριμένα βρίσκονται σε εξέλιξη τα κατώθι έργα:

• Συντήρηση ανοικτού αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, για το οποίο έχει υλοποιηθεί το 70% του αντικειμένου της σύμβασης. Αφορά εργασίες καθαρισμού τάφρων (Κασκούτη, Κουλτούκι, Λιγδού κλπ.), διωρύγων (περιοχή Άρις), αποκατάσταση φθαρμένων διωρύγων (περιοχή Μπουρνιά, Ασπρόχωμα, Μεσσήνη),
αντικατάσταση κατεστραμμένων καναλέτων (Άρις, Ασπρόχωμα, Μεσσήνη) και κατασκευή νέου μικρού αντλιοστασίου στην περιοχή Μπουρνιά για τον εμπλουτισμό της διώρυγας με νερό.

•Συντήρηση κλειστού δικτύου Αγίου Φλώρου , προϋπολογισμού 150.000, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η συμπληρωματική του σύμβαση και ολοκληρώνεται άμεσα. Αφορά έργο συντήρησης του αντλιοστασίου στον Άγιο Φλώρο.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες ξεκινούν και οι βελτιωτικές παρεμβάσεις για την ανακατασκευή των γεωτρήσεων του ΓΟΕΒ, οι οποίες, δεν λειτουργούν λόγω κακής συντήρησης.

Το ανοικτό δίκτυο άρδευσης του ΓΟΕΒ βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές Σάββατο και η λειτουργία του κλειστού δικτύου Αγίου Φλώρου.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου, στα πλαίσια της αρδευτικής περιόδου, υπεγράφησαν συμβάσεις και από σήμερα, 30 Απριλίου, ανέλαβαν καθήκοντα οι υδρονομείς του ΓΟΕΒ για τις περιοχές Άγιος Φλώρος, ‘Αρις, Σπερχογεία, Μεσσήνη και Μπουρνιάς.

Όπως δήλωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος σε σχετική σύσκεψη, η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει σε προτεραιότητά της τον πρωτογενή τομέα και στο στρατηγικό της σχεδιασμό προχωρά σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως είναι η αναβάθμιση του αρδευτικού, στραγγιστικού και οδικού δικτύου.