Σύσταση ομάδων περιφρούρησης με στόχο την πρόληψη της εκδήλωσης πυρκαγιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκτάκτως συνεδρίασε σήμερα 8-8-2017 & ώρα 11.00 π.μ στην Αίθουσα «Παναγιώτη Φωτέα» στο Διοικητήριο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κας Ελένης Αλειφέρη, λόγω της εκδήλωσης πλήθους Πυρκαγιών των προηγούμενων ημερών στην Π.Ε. Μεσσηνίας και προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση ετοιμότητας και να σχεδιαστεί περαιτέρω η καλύτερη αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας.
Κατά τη συνεδρίαση οι Διοικητές της Π.Υ Καλαμάτας κ. Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος και της Π.Υ. Γαργαλιάνων κ Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος παρουσίασαν τα γεγονότα με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές όπως Χρυσοκελλαριά, Υάμεια , Μεταξάδα, Μεταμόρφωση & Μανιάκι κλπ.
Επισημάνθηκε ότι η συχνή εκδήλωση πυρκαγιών σε αυτές τις περιοχές απασχολεί μεγάλο μέρος του συνόλου των δυνάμεων των Π.Υ Μεσσηνίας, κάτι που προκαλεί ανάλωση των δυνάμεων και των μέσων και θέτει σε κίνδυνο, λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης, τόσο τις συγκεκριμένες περιοχές όσο και την υπόλοιπη Μεσσηνία.
Μετά την ανταλλαγή απόψεων από όλα τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου και την αξιολόγηση της μέχρι τώρα εμπειρίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί άμεσα σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου-Νέστορος, η σύγκληση κοινού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου και Π.Ε. Μεσσηνίας, το οποίο θα λάβει χώρα την Παρασκευή στις 11 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ στην Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς .

Αποφασίστηκε να ζητηθεί η ενεργοποίηση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, των Φορέων και των Συλλόγων και εν γένει της τοπικής κοινωνίας των Περιοχών αυτών προκειμένου να συσταθούν άμεσα ομάδες περιφρούρησης με στόχο την πρόληψη της εκδήλωσης πυρκαγιών και τη συνδρομή τους στο ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τέλος, συζητήθηκαν θέματα ετοιμότητας των μέσων και του εξοπλισμού που διαθέτουν οι Δήμοι και η Περιφερειακή Ενότητας προκειμένου να συμβάλουν στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παρόντες εκτός των ανωτέρω ήταν τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακοί Σύμβουλοι κα. Αντωνία Μπούζα & κ. Νικόλαος Πατσαρίνος, Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Καλαμάτας, κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος. Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Μεσσήνης, κ. Κων/νος Γεωργακόπουλος. Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Τριφυλίας, κ. Γεώργιος Τσακανίκας. Οι Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας, της Π.Ε. Μεσσηνίας , του Δήμου Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης, ο Διευθυντής Δασών Μεσσηνίας, Εκπρόσωποι της Α.Δ. Μεσσηνίας, της 120 ΠΕΑ, του 9ου Συντάγματος, του Λιμεναρχείου και Διευθυντές Υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και εκπρόσωποι των Εθελοντικών Συλλόγων.