Τέθηκαν οι βάσεις για την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας από την Παγκόσμια Τράπεζα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι βάσεις για μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Παγκόσμιας Τράπεζας, τέθηκαν κατά την τριήμερη παρουσία στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ομάδας τεχνοκρατών, στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης στην πιλοτική φάση του Μηχανισμού Τεχνικής Βοήθειας για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Η εν λόγω δράση, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REGIO), στόχο έχει την παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης στους συμμετέχοντες Δήμους, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των Στρατηγικών Σχεδίων αστικής ανάπτυξης καθώς επίσης και την ευρύτερη ανάδειξη των τοπικών προκλήσεων και δυνατοτήτων.

Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου, είχαν τη δυνατότητα μέσα από συζητήσεις με τοπικούς παράγοντες και φορείς, αλλά και επισκέψεις στην πόλη, να ενημερωθούν για τον σχεδιασμό και τις προοπτικές της Καλαμάτας, καθώς επίσης να καταγράψουν την πρόοδο της πόλης ως προς την υλοποίηση στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Σημείο αναφοράς στο σύνολο των υπό εξέταση δράσεων, η συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030.

Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, υπό τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, υπήρξε ένας πρώτος απολογισμός και δόθηκαν περαιτέρω στοιχεία – ενημέρωση ως προς την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.

Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν, αρχικά η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη αναμένεται να εστιάσει στην εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ, στην εξέταση της ανάγκης επικαιροποίησης του ΓΠΣ και στην αναζήτηση επιπλέον χρηματοδοτήσεων για πράσινες και οικονομικά αποδοτικές υποδομές, πέραν των κοινοτικών κονδυλίων. Επίσης, στο παράκτιο μέτωπο -το οποίο αποτελεί και στόχο της Δημοτικής Αρχής-, μέσω της χάραξης μια ενιαίας αστικής πολιτικής (αντίστοιχων των παρεμβάσεων στο παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης), αλλά και σε δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των τουριστικών περιοχών εντατικής χρήσης. Ακόμα, σε δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, σε δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Στη συνάντηση συμμετείχε η ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας που επισκέφτηκε την Καλαμάτα και η οποία αποτελείτο από την Carli Venter, Συντονίστρια, Senior Urban Development Specialist, WB, την Laura Sagnori Diniz, Urban Development Specialist, WB, τον Konstantinos Antonopoulos, Consultant country expert και την Efstathia Petroulia, Local consultant. Από την πλευρά του Δήμου συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Νίκος Μπασακίδης και Ανδρέας Καραγιάννης, η Διευθύντρια Προγραμματισμού Παναγιώτα Κουράκλη και ο Προϊστάμενος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασίλης Διονυσόπουλος.

Η υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας μέσω της δράσης της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει διάρκεια έως τον Απρίλιο του 2024. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας θα ολοκληρώσει την επισκόπηση των αρχικών ευρημάτων και συστάσεων τον Ιανουάριο του 2023, μετά την ολοκλήρωση των διερευνητικών συναντήσεων με τις άλλες 3 συμμετέχουσες πόλεις και ο στόχος είναι να συγκληθεί η πρώτη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής για το έργο έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2023.